คำศัพท์ที่ใช้บ่อยในชั้นเรียน 课堂用语

คำศัพท์ที่ใช้บ่อยในชั้นเรียน 课堂用语

คำศัพท์ที่ใช้บ่อยในชั้นเรียน 课堂用语

เมื่อเราเรียนภาษาจีนแรกๆก็อาจจะงงกับคำศัพท์หรือประโยคที่ครูผู้สอนใช้ภาษาจีนในการสื่อสาร ในวันนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ที่มักจะใช้บ่อยในห้องเรียนกัน โดยในโพสต์นี้จะแบ่งเป็น คำศัพท์ภาษาจีนที่ใช้บ่อยในชั้นเรียนสำหรับครู และ คำศัพท์ภาษาจีนที่ใช้บ่อยในชั้นเรียนสำหรับนักเรียน

คำศัพท์ภาษาจีนที่ใช้บ่อยในชั้นเรียนสำหรับครู

上课 shàngkè เข้าเรียน

下课 xiàkè เลิกเรียน

同学们好 tóng xué men hǎo สวัสดีนักเรียนทุกคน

老师好 lǎo shī hǎo สวัสดีครับ/ค่ะครู

请起立 qǐng qǐ lì เชิญลุกขึ้น

请坐 qǐng zuò เชิญนั่ง

谁没来 shuí méi lái ใครไม่มา

咱们上课吧 zán men shàng kè ba เริ่มเรียนกันเถอะ

我们开始学新课 wǒ men kāi shǐ xué xīn kè พวกเราเริ่มเรียนบทใหม่

请听我讲  qǐng tīng wǒ jiǎng กรุราฟังฉันสอน/พูด

咱们复习一下学过的内容 zán men fù xí yí xià xué guò de nèi róng พวกเราทบทวนเนื้อหาที่เรียนมาแล้วสักหน่อย

准备好了吗? zhǔn bèi hǎo le ma พร้อมหรือยัง/พร้อมไหม

大家一起读 dà jiā yì qǐ dú ทุกคนอ่านพร้อมกัน

请看黑板  qǐng kàn hēi bǎn โปรดมองกระดานดำ

不许说话 bù xǔ shuō huà ไม่อนุญาตให้พูดคุย

请安静      qǐng ān jìng กรุณาเงียบ

听懂了吗?  tīng dǒng le ma เข้าใจหรือยัง

听懂吗?  tīng dǒng ma เข้าใจไหม

请听  qǐng tīng โปรด/กรุณาฟัง

请听录音 qǐng tīng lù yīn โปรดฟังเทปเสียง

请跟我读 qǐng gēn wǒ dú โปรดอ่านตามฉัน

请再说一遍 qǐng zài shuō yí biàn โปรดพูดอีกครั้ง

请两人一组练习qǐng liǎng rén yì zǔ liàn xí จับกลุ่มละคู่เพื่อฝึกหัด

请举手 qǐng jǔ shǒu โปรดยกมือขึ้น

请放下手 qǐng fàng xià shǒu โปรดเอามือลง

请说中文 qǐng shuō zhōng wén โปรดพูดภาษาจีน

请打开书 qǐng dǎ kāi shū กรุณาเปิดหนังสือ

请把书合上 qǐng bǎ shū hé shàng กรุณาปิดหนังสือ

合上书 hé shàng shū ปิดหนังสือ

请大点声 qǐng dà diǎn shēng โปรดเสียงดังกว่านี้สักนิด

请小点声 qǐng xiǎo diǎn shēng โปรดเสียงเบากว่านี้สักนิด

再来一次 zài lái yí cì ลองอีกครั้ง

请回座位 qǐng huí zuò wèi กรุณากลับที่นั่ง

做完了吗? zuò wán le ma ทำเสร็จหรือยัง

鼓掌 gǔ zhǎng ปรบมือ

怎么读 zěn me dú อ่านอย่างไร

咱们听写吧 zán men tīng xiě ba พวกเราเขียนตามคำบอกกันเถอะ

别害怕 bié hài pà อย่ากลัว/ไม่ต้องกลัว

别害羞 bié hài xiū ไม่ต้องเขินอาย

请继续 qǐng jì xù กรุณา(ทำ)ต่อไป

轮到你了 lún dào nǐ le ตา/คิวคุณแล้ว

轮到谁了 lún dào shuí le ตา/คิวใครแล้ว

对 duì ถูกต้อง

错  cuò ผิด

时间到了,就到这吧 shí jiān dào le , jiù dào zhè ba เวลาถึงแล้ว ก็จบเพียงเท่านี้

今天就到这  jīn tiān jiù dào zhè วันนี้เพียงเท่านี้

如果有问题,你就问我 rú guǒ yǒu wèn tí , nǐ jiù wèn wǒ ถ้าหากมีปัญหา คุณก็ถามฉันได้

请问 qǐng wèn ขอถาม…

好/非常好 hǎo / fēi cháng hǎo ดี/ดีมาก

再见 zài jiàn ลาก่อน

ฝึกฟังเสียงคำศัพท์ได้จาก https://www.youtube.com/watch?v=qUvVrtLskDc&t=24s

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Facebook Messenger
error: ไม่สามารถคัดลอกได้ !!