เกี่ยวกับเรา

ชื่อ ณรงค์ชัย  จันทร์ปัญญา    

ชื่อภาษาจีน  张勇文

E-mail : suixinxuehanyu@gmail.com

Facebook Fanpage : เรียนจีนตามใจ 随心学汉语

เว็บไซต์ภาษาจีน : เรียนจีนตามใจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (2559-2564)  สาขาวิชาการสอนภาษาจีน   คณะครุศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 3.95

มหาวิทยาลัยหลู่ตง 鲁东大学 (2561-2562)  ได้รับทุนการศึกษาจากสถาบันขงจื่อ ในการอบรมภาษาจีน หลักสูตรระยะสั้น 1 ปีการศึกษา

โรงเรียนหนองหานวิทยา (2553-2558)  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย

พ.ศ. 2565 ข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม.ขอนแก่น
พ.ศ. 2564-2565 ครูอัตราจ้าง โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม.ขอนแก่น

📒แอดมินเพจเฟซบุ๊ค เรียนจีนตามใจ 随心学汉语
📒ผู้ดูแลเว็บไซต์ เรียนจีนตามใจ 随心学汉语และห้องเรียนภาษาจีนครูณรงค์ชัย
📒เรียบเรียงหนังสือ “คู่มือเตรียมสอบบรรุจุครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาจีนทุกสังกัด”
📒คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567) สาขาวิชาการสอนภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Facebook Messenger
error: ไม่สามารถคัดลอกได้ !!