กระทรวงในประเทศไทย 政府部门

กระทรวงในประเทศไทย 政府部门

ปัจจุบัน กระทรวงในประเทศไทย มีกระทรวงและหน่วยงานระดับกระทรวงทั้งหมด 20 กระทรวง ในปี พ.ศ. 2562 ได้มีการยุบรวมกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เข้าด้วยกันและจัดตั้งเป็นกระทรวงใหม่ คือ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำนักนายกรัฐมนตรี  guó wù yuan 国务院

กระทรวงกลาโหม guófáng bù 国防部

กระทรวงการคลัง cáizhèng bù  财政部

กระทรวงการต่างประเทศ wài jiāo bù 外交部

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา lǚ yóu yǔ tǐ yù bù旅游与体育部

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ Shèhuì fāzhǎn yǔ rénlèi ānquán bù 社会发展与人类安全部

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ nóng yè yǔ hé zuò bù农业与合作部

กระทรวงคมนาคม Jiāotōng bù 交通部

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  zì rán zī yuán yǔ huán jìng bù 自然资源与环境部

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม Shùzì jīngjì yǔ shèhuì bù 数字经济与社会部

กระทรวงพลังงาน néng yuán bù 能源部

กระทรวงพาณิชย์  Shāngyè bù 商业部

กระทรวงมหาดไทย nèi zhèng bù 内政部

กระทรวงยุติธรรม  sī fǎ bù 司法部

กระทรวงแรงงาน láogōng bù劳工部

กระทรวงวัฒนธรรม wénhuà bù 文化部

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม gāo děng jiào yù, kē yán yǔ chuàng xīn bù 高等教育、科研与创新部

กระทรวงศึกษาธิการ 教育部

กระทรวงสาธารณสุข wèi shēng bù 卫生部

กระทรวงอุตสาหกรรม gōng yè bù工业部

สำนักนายกรัฐมนตรี  guó wù yuan 国务院

กระทรวงกลาโหม guófáng bù 国防部

กระทรวงการคลัง cáizhèng bù  财政部

กระทรวงการต่างประเทศ wài jiāo bù 外交部

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา lǚ yóu yǔ tǐ yù bù 旅游与体育部

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ Shèhuì fāzhǎn yǔ rénlèi ānquán bù 社会发展与人类安全部

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ nóng yè yǔ hé zuò bù 农业与合作部

กระทรวงคมนาคม Jiāotōng bù 交通部

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  zì rán zī yuán yǔ huán jìng bù 自然资源与环境部

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม Shùzì jīngjì yǔ shèhuì bù 数字经济与社会部

กระทรวงพลังงาน néng yuán bù 能源部

กระทรวงพาณิชย์  Shāngyè bù 商业部

กระทรวงมหาดไทย nèi zhèng bù 内政部

กระทรวงยุติธรรม  sī fǎ bù 司法部

กระทรวงแรงงาน láogōng bù劳工部

กระทรวงวัฒนธรรม wénhuà bù 文化部

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม gāo děng jiào yù, kē yán yǔ chuàng xīn bù 高等教育、科研与创新部

กระทรวงศึกษาธิการ 教育部

กระทรวงสาธารณสุข wèi shēng bù 卫生部

กระทรวงอุตสาหกรรม gōng yè bù 工业部

ขอบคุณข้อมูล กระทรวงในประเทศไทย จากวิกิพีเดียครับ

ทความภาษาจีนอื่นๆ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Facebook Messenger
error: ไม่สามารถคัดลอกได้ !!