A-Level คืออะไรแล้ว A-Level ภาษาจีน ต้องสอบไหม

A-Level คืออะไรแล้ว A-Level ภาษาจีน ต้องสอบไหม

A-Level คืออะไรเหรอ แล้ว A-Level ภาษาจีน ต้องสอบไหมเนี่ย

A-Level คือ

A-Level ย่อมาจาก Applied Knowledge Level

พูดแบบเข้าใจง่ายๆ ก็คือ วิชาสามัญ (เดิม) ที่เปลี่ยนชื่อ ซึ่งเป็นข้อสอบกลาง ที่สามารถนำคะแนนสอบไปยื่นระบบ TCAS รอบต่าง ๆ โดยลักษณะข้อสอบเน้นประยุกต์ใช้ เริ่มใช้ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป

A-level นำไปยื่นมหาวิทยาลัยในรอบใดบ้าง

รอบ 2 โควตา

รอบ 3 Admission

รอบ 4 รับตรง

A-Level 87 Chi ภาษาจีน

พูดง่ายๆ คือข้อสอบ PAT 7.4 แต่ปรับจำนวนข้อสอบกับเวลาในการสอบใหม่ ดังนี้

ข้อสอบปรนัย (4 ตัวเลือก) 50 ข้อ

ระยะเวลาที่ใช้สอบ 90 นาที

โดยเนื้อหาในการสอบประกอบด้วย

  • ความสามารถในการใช้คำศัพท์และสำนวนภาษาจีนในชีวิตประจำวัน (25 ข้อ)
  • ความสามารถในการอ่านและสังคมวัฒนธรรม (15 ข้อ)
  • ความสามารถในการใช้ไวยากรณ์ (10 ข้อ)

รวม 50 ข้อ

ตัวอย่างข้อสอบ

1.护士量了我的________后说,我发高烧了。

A.体温

B.气温

C.温度

D.温暖

คำตอบที่ถูกคือ ข้อ 1

เนื้อหาที่วัดตามโครงสร้าง : ความสามารถในการใช้คำศัพท์และสำนวนภาษาจีนในชีวิตประจำวัน

ระดับการวัดระดับความยาก

การนำไปใช้
ง่าย

เฉลย/เหตุผลและแนวคิดในการตอบคำถาม

คำอธิบาย

โจทย์ : หลังจากที่พยาบาลวัด ________ ของฉันแล้วพูดว่า ฉันมีไข้สูง

1. 体温 : ความหมายสอดคล้องกับโจทย์

    体温: อุณหภูมิ (ร่างกาย)

คำอธิบาย/ที่มาของตัวผิด

2. 气温 : ความหมายไม่สอดคล้องกับโจทย์

    气温 : อุณหภูมิ (อากาศ)

3. 温度 : ความหมายไม่สอดคล้องกับโจทย์

    温度 : อุณหภูมิ (ของสิ่งต่างๆ)

4. 温暖 : ความหมายไม่สอดคล้องกับโจทย์

    温暖 : อบอุ่น

2. 睡午觉是个好习惯,可以提高学习和工作的效率。但午睡不宜过长,十五分钟到半个小时最好。

作者想告诉我们 :

A.午睡并不是好习惯

B.睡觉对学习有好处

C.午睡时间不要太长

D.午睡十五分钟最好

คำตอบที่ถูกคือ ข้อ 3

เนื้อหาที่วัดตามโครงสร้าง : ความสามารถในการอ่าน และสังคมวัฒนธรรม

ระดับการวัดระดับความยาก

การวิเคราะห์

ปานกลาง

เฉลย/เหตุผลและแนวคิดในการตอบคำถาม

คำอธิบาย……………

โจทย์ : ผู้เขียนอยากจะบอกอะไรพวกเรา

3. 午睡时间不要太长

จากข้อความของเนื้อหากล่าวว่า “但午睡不宜过长” “แต่ว่าการนอนตอนกลางวันนั้นไม่ควรนอนนานเกินไป”

ดังนั้นข้อ 3. 午睡时间不要太长 (การนอนตอนกลางวันอย่านานเกินไป) จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้อง 

คำอธิบาย/ที่มาของตัวผิด

1. 午睡并不是好习惯 “การนอนกลางวันไม่ใช่พฤติกรรมที่ดีเลย” ความหมายไม่สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง  

    เนื้อหาบทความในตอนต้นกล่าวว่า “睡午觉是个好习惯” “การนอนกลางวันเป็นพฤติกรรมที่ดี”

    ข้อนี้จึงเป็นคำตอบที่ผิด

2. 睡觉对学习有好处 “การนอนมีประโยชน์ต่อการเรียน” ความหมายไม่สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง   

    บทความไม่ได้กล่าวถึง “睡觉” “การนอน” แต่กล่าวถึง “午睡” “การนอนกลางวัน”

    ข้อนี้จึงเป็นคำตอบที่ผิด

4. 午睡十五分钟最好 “การนอนกลางวันดีที่สุดสิบห้านาที” ความหมายไม่สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง  

    ในบทความกล่าวว่า “十五分钟到半个小时最好” การนอนกลางวัน “สิบห้านาทีถึงครึ่งชั่วโมงดีที่สุด”

    ข้อนี้จึงเป็นคำตอบที่ผิด 

3.________小孩________大人,环境保护人人有责。

A.不管……还是……

B.不但……而且……

C.是……还是……

D.不是……就是……

คำตอบที่ถูกคือ ข้อ 1

เนื้อหาที่วัดตามโครงสร้าง : ความสามารถในการใช้ไวยากรณ์

ระดับการวัดระดับความยาก

การนำไปใช้

ปานกลาง

เฉลย/เหตุผลและแนวคิดในการตอบคำถาม

คำอธิบาย

โจทย์ : ____เด็ก____ผู้ใหญ่ การรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นความรับผิดชอบของทุกคน

1. 不管……还是…… : ความหมายสอดคล้องกับโจทย์

    不管……还是…… : ไม่ว่า/ไม่ว่าจะ…หรือว่า… (ก็ตาม)  

คำอธิบาย/ที่มาของตัวผิด

2. 不但……而且…… : ความหมายไม่สอดคล้องกับโจทย์

    不但……而且…… : ไม่เพียงแต่/ไม่เพียงแค่…หากยัง/แถมยัง…

3. 是……还是…… : ความหมายไม่สอดคล้องกับโจทย์

    是……还是…… : คือ/เป็น… (อย่างนี้) หรือว่า… (อย่างนั้น)

4. 不是……就是…… : ความหมายไม่สอดคล้องกับโจทย์

    不是……就是…… : ถ้าไม่ใช่/ไม่เป็น…ก็เป็น…

ขอบคุณข้อมูลจาก โครงสร้างและตัวอย่างข้อสอบ

One thought on “A-Level คืออะไรแล้ว A-Level ภาษาจีน ต้องสอบไหม

  1. เวลาในการสอบ: ปรับเวลาในการสอบให้เหมาะสมกับจำนวนข้อสอบที่กำหนดไว้ โดยพิจารณาความยากง่ายของข้อสอบและเวลาที่นักเรียนต้องการในการทำข้อสอบ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Facebook Messenger
error: ไม่สามารถคัดลอกได้ !!