ข้อมูลการสอบครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกภาษาจีน สังกัด สพฐ. รอบทั่วไป ปี พ.ศ. 2566

ข้อมูลการสอบครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกภาษาจีน สังกัด สพฐ. รอบทั่วไป ปี พ.ศ. 2566

ข้อมูลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กลุ่มวิชาเอกภาษาจีน ปี พ.ศ.2566 (ครูผู้ช่วย66)

หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี พ.ศ.2566 ได้กำหนดให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาหรือ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษแล้วแต่กรณี เป็นผู้บริหารจัดการเกี่ยวกับการออกข้อสอบ ภาค ก และภาค ข โดย อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาอาจรวมกลุ่มกันตาม สพฐ. กำหนด สำหรับการออกข้อสอบให้สถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพทางการศึกษาและมีประสบการณ์ในการออกข้อสอบตามที่เห็นสมควร เป็นผู้ดำเนินการในการออกข้อสอบตามหลักสูตรที่กำหนดตามหลักเกณฑ์ รวมทั้งจัดส่งข้อสอบ ตรวจกระดาษคำตอบและประมวลผลข้อสอบ

จากหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันที่แยกข้อสอบ เป็นข้อสอบคนละชุดกัน จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้างถึงมาตรฐานของข้อสอบ และเมื่อประกาศผลสอบภาค ก และภาค ข เสร็จสิ้นในที่ 3 กรกฎาคม พบว่าข้อสอบในบางเขตที่ใช้ข้อสอบของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีผู้ผ่านจำนวนมากเป็นที่พึงพอใจ แต่เขตพื้นที่ซึ่งใช้ข้อสอบหน่วยงาน/มหาวิทยาลัยอื่นๆมีผู้สอบผ่านจำนวนค่อนข้างน้อยและในบางเขตพื้นที่ไม่มีผู้สอบผ่านเลย

สรุปผล การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
โดย สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สพฐ.

ในส่วนของการสอบสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ของกลุ่มวิชาเอกภาษาจีน ผู้เขียนได้รวบรวมข้อมูลและสรุปได้ดังนี้

สรุปข้อมูลการสอบบรรจุครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกภาษาจีน สพฐ. รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 ทั่วประเทศ
📖 ผู้สมัครสอบทั่วประเทศ 2,418 คน
🎓ผู้ผ่าน 1,034 คน
👩‍🏫ร้อยละของผู้สอบผ่าน 42.76%

🤩ร้อยละเขตที่มีผู้สอบผ่านมากที่สุด
1.สพป.สมุทรสงคราม 72.2%
2.สพม.จันทบุรี ตราด 64.4%
3.สพม.ชัยภูมิ 64.1%

3.สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 64.1%

4.สพม.สมุทรปราการ 64.0%

😭เขตที่ไม่มีผู้สอบผ่านเลย
1.สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
2.สพป.พังงา


✅หน่วยงานที่ออกข้อสอบที่มีผู้สอบผ่านสูง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


❎หน่วยงานออกข้อสอบที่มีผู้สอบไม่ผ่านสูง

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
3.มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

ตารางสรุปข้อมูลการสอบบรรจุครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกภาษาจีน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบทั่วไป ปี พ.ศ. 2566

หน่วยงานที่เปิดสอบบรรจุ
รอบแรก
31
พ.ค.
1
มิ.ย.
2
มิ.ย.
3
มิ.ย.
4
มิ.ย.
5
มิ.ย.
6
มิ.ย.
รวมอัตรา
แข่งขัน
1 ต่อ … (คน)
สอบ
ผ่าน
ร้อยละ
ผู้สอบผ่าน
ลิงก์
รายชื่อ
ผู้ผ่าน
ภาค ก ข
รายชื่อ
หน่วยงาน
ที่ออกข้อสอบ
สำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ57146151510168316.61922.9คลิกเพื่ออ่านม.ศรีนครินทรวิโรฒ
สพม.อุดรธานี4151128602714816340.82817.2คลิกเพื่ออ่านมรภ.อุดรธานี
สพม.สุรินทร์29910171521109145.54246.2คลิกเพื่ออ่านม.สวนดุสิต
สพม.สมุุทรสาคร สมุทรสงคราม312414421113710334.36664.1คลิกเพื่ออ่านม.สวนดุสิต
สพป.สมุทรสาคร133265432626.01350.0คลิกเพื่ออ่านม.สวนดุสิต
สพป.สมุทรสงคราม130455101818.01372.2คลิกเพื่ออ่านม.สวนดุสิต
สพม.สมุทรปราการ62028319862232128347.218164.0คลิกเพื่ออ่านม.สวนดุสิต
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร12022212517812125125.000.0คลิกเพื่ออ่านมรภ.อุุบลราชธานี
สพม.ลพบุรี12959165125858.03458.6คลิกเพื่ออ่านม.สวนดุสิต
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง1342510663636.0411.1คลิกเพื่ออ่านมรภ.สุราษฎร์ธานี
สพม.พระนครศรีอยุธยา14579101114747.03063.8คลิกเพื่ออ่านม.สวนดุสิต
สพม.ประจวบคีรีขันธ์34431919415418.03361.1คลิกเพื่ออ่านม.สวนดุสิต
สพม.บุรีรัมย์510918451613711823.67462.7คลิกเพื่ออ่านม.สวนดุสิต
สพม.บึงกาฬ143299213030.0620.0คลิกเพื่ออ่านมรภ.อุดรธานี
สพม.นครสวรรค์1919114021155120120.05949.2คลิกเพื่ออ่านม.สวนดุสิต
สพม.นครราชสีมา1109142514628080.04657.5คลิกเพื่ออ่านม.สวนดุสิต
สพม.ตาก12118122915913117117.05547.0คลิกเพื่ออ่านม.สวนดุสิต
สพม.ตรัง กระบี่516301036237412625.22116.7คลิกเพื่ออ่านมรภ.สุราษฎร์ธานี
สพม.ชัยภูมิ1452713263939.02564.1คลิกเพื่ออ่านม.สวนดุสิต
สพม.ฉะเชิงเทรา1101111111215148484.04047.6คลิกเพื่ออ่านม.สวนดุสิต
สพม. จันทบุรี ตราด583919201227314.64764.4คลิกเพื่ออ่านม.สวนดุสิต
สพม.กาฬสินธุ์1263268945858.03458.6คลิกเพื่ออ่านม.สวนดุสิต
สพป.หนองคาย เขต 1130243511818.015.6คลิกเพื่ออ่านมรภ.อุดรธานี
สพป.ระยอง เขต 1145111498116262.03353.2คลิกเพื่ออ่านม.สวนดุสิต
สพป.พังงา104133321616.000.0คลิกเพื่ออ่านมรภ.สุราษฎร์ธานี
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 21236171123258787.04046.0คลิกเพื่ออ่านม.สวนดุสิต
สพป.บึงกาฬ111351401515.016.7คลิกเพื่ออ่านมรภ.อุดรธานี
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 21233124212727.013.7คลิกเพื่ออ่านมรภ.สุราษฎร์ธานี
สพป.เชียงใหม่ เขต 3130414745133847261261.08833.7คลิกเพื่ออ่านมรภ.เชียงใหม่
582382832986574072932422,4181,03442.8

คลิกลิงก์เพื่อดูข้อมูลการสอบครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกภาษาจีน สังกัด สพฐ. รอบทั่วไป ปี พ.ศ. 2566 โดย คลิกที่นี่

#ครูผู้ช่วย66

ณรงค์ชัย จันทร์ปัญญา

5 กรกฎาคม 2566

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Facebook Messenger
error: ไม่สามารถคัดลอกได้ !!