คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย-กลุ่มวิชาภาษาจีนทุกสังกัด

หนังสือติวสอบบรรจุครูผู้ช่วยเอกภาษาจีน

คุณครูและนักศึกษาสาขาด้านการสอนภาษาจีนหลายท่านกังวลว่า หนังสือติวสอบบรรจุครูผู้ช่วยเอกภาษาจีน ไม่ค่อยมีขายเลย จะหาซื้อจากไหน อยากรู้แนวข้อสอบบรรจุภาษาจีนว่ามีขอบเขตเนื้อหาอะไรบ้าง จะต้องเตรียมตัวอย่างไรดี

จากปัญหาดังกล่าวได้มีหลายคนเรียกร้องให้ผู้เขียน เรียบเรียงหนังสือที่ใช้สำหรับเตรียมพร้อมสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นครูผู้ช่วย โดยใช้ระยะเวลากว่า 2 เดือนในการรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่เป็นหนังสือที่มีชื่อว่า

คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาจีนทุกสังกัด

โดยมีข้อมูลหอสมุดแห่งชาติดังนี้และการจัดพิมพ์ดังนี้

คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาจีนทุกสังกัด.– ขอนแก่น : ขอนแก่นการพิมพ์,2566. (จำนวน 236 หน้า)
กระดาษปอนด์ 80 แกรม ปกสีกระดาษอาร์ตมัน 230 แกรม เคลือบ UV เนื้อในพิมพ์ขาวดำ เข้าเล่มแบบไสกาว

หนังสือเล่มนี้ประกอบไปด้วยเนื้อหา 6 บท ได้แก่ ครูภาษาจีนเมืองไทย สัทอักษรจีน (พินอิน) อักษรจีน ไวยากรณ์ภาษาจีน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน (ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรรม) และข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยกลุ่มวิชาภาษาจีน

ข้อมูลบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ

เนื้อหาหนังสือเล่มนี้ได้สรุปเนื้อหาและรวบรวมข้อสอบเกี่ยวกับการบรรจุครูช่วยทุกสังกัด ไม่ว่าจะเป็นสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

นอกจากจะใช้เตรียมสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วยแล้ว หนังสือเล่มนี้ยังสามารถใช้เป็นคู่มือประกอบการสอนนักเรียนและคู่มือในการเตรียมสอบ A-Level Chinese ภาษาจีนสำหรับนักเรียนได้อีกด้วย

หนังสือเล่มนี้เกิดจากการรวบรวมและเรียบเรียงจึงเปิดจำหน่ายหนังสือผ่านเพจเฟซบุ๊กของตนเอง สำหรับผู้ที่

สนใจซื้อหนังสือ ติดต่อไปที่ข้อความเพจ เรียนจีนตามใจ

อ่านบทความอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการสอบบรรจุครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาจีนได้ที่ หมวดหมู่ ครูผู้ช่วยภาษาจีน

Facebook Messenger
error: ไม่สามารถคัดลอกได้ !!