惊弓之鸟 นกตื่นธนู : สุภาษิตจีน

惊弓之鸟 นกตื่นธนู : สุภาษิตจีน

惊弓之鸟 Jīng gōng zhī niǎo นกตื่นธนู นกตื่นคันศร

春秋时,魏国有个神箭手叫更羸,射箭百发百中。有一天,他陪同魏王散步,看见远处飞来一只大雁。他对魏王说:“大王,我只要用弓,不用箭,就能把鸟射下来。”

Chūnqiū shí, wèi guóyǒu gè shén jiàn shǒu jiào gēng léi, shèjiàn bǎifābǎizhòng. Yǒu yītiān, tā péitóng wèi wáng sànbù, kànjiàn yuǎn chù fēi lái yī zhǐ dàyàn. Tā duì wèi wáng shuō:“Dàwáng, wǒ zhǐyào yòng gōng, bùyòng jiàn, jiù néng bǎ niǎo shè xiàlái.”

     ในยุคสมัยชุนชิว รัฐเว่ยมีนักเกากัณฑ์ผู้หนึ่งนามว่า “เกิงเหลย” กล่าวได้ว่า ฝีมือการยิงธนูของเขานั้น แม่นจนยิงไม่พลาด อยู่วันหนึ่ง เขาได้ติดตามอ๋องแห่งรัฐเว่ยประพาสข้างนอก และมองเห็นห่านป่าตัวหนึ่งบินอยู่ เขาจึงกล่าวกับเว่ยอ๋องว่า “ท่านอ๋อง ข้าน้อยสามารถยิงนกตกลงมาได้โดยใช้เพียงคันธนู  ไม่จำเป็นใช้ลูกศรเลย”

魏王听了,不相信说;“你的射箭技术有那么高超吗?”更羸举起弓,不用剪,拉了一下弓弦,大雁真的从空中掉了下来。魏王大吃一惊说:“你的箭术竟然高超到这等地步,真想不到啊!”

Wèi wáng tīngle, bù xiāngxìn shuō;“nǐ de shèjiàn jìshù yǒu nàme gāochāo ma?” Gēng léi jǔ qǐ gōng, bùyòng jiǎn, lāle yīxià gōngxián, dàyàn zhēn de cóng kōngzhōng diàole xiàlái. Wèi wáng dàchīyījīng shuō:“Nǐ de jiàn shù jìngrán gāochāo dào zhè děng dìbù, zhēn xiǎngbùdào a!”

เมื่อเว่ยอ๋องได้ฟังดังนั้นแล้วรู้สึกไม่เชื่อจึงตรัสว่า “ฝีมือเกาทัณฑ์ของท่านสูงส่งเพียงนั้นเชียวหรือ” เกิงเหลยจึงยกคันธนูขึ้น แล้วง้างสายธนูโดยไม่ใช้ลูกศร ปรากฏว่าห่านก็ตกลงมาจากท้องฟ้าจริงๆ เว่ยอ๋องรู้สึกตกตะลึงจึงตรัสว่า “คาดไม่ถึงเลยว่าฝีมือเกาทัณฑ์ของท่านจะล้ำเลิศถึงเพียงนี้”

更羸说:“这并不是我有什么高超的本领,而是这只大雁受过箭伤。你没有看见它飞得很慢,叫声很悲惨吗?飞得慢,是他的伤口疼痛,叫的悲惨是因为离开雁群时间长了。它惊魂未定又听到弓弦响,就拼命想往高处飞,一使劲,伤口又裂开,所以就掉下来了”

Gēng léi shuō:“Zhè bìng bùshì wǒ yǒu shé me gāochāo de běnlǐng, ér shì zhè zhǐ dàyàn shòuguò jiàn shāng. Nǐ méiyǒu kànjiàn tā fēi dé hěn màn, jiào shēng hěn bēicǎn ma? Fēi dé màn, shì tā de shāngkǒu téngtòng, jiào de bēicǎn shì yīnwèi líkāi yàn qún shíjiān zhǎngle. Tā jīnghúnwèidìng yòu tīng dào gōngxián xiǎng, jiù pīnmìng xiǎng wǎng gāo chù fēi, yī shǐjìn, shāngkǒu yòu liè kāi, suǒyǐ jiù diào xiàláile”

          เกิงเหลยจึงตอบว่า “ข้าน้อยมิได้ฝีมือล้ำเลิศอันใดเลยฝ่าบาท หากแต่ห่านตัวนี้นั้น เดิมทีก็ได้รับบาดเจ็บจากลูกศรอยู่แล้ว พระองค์ไม่เห็นมันบินอย่างเชื่องช้าและร้องอย่างเศร้าโศกดอกหรือ การที่มันบินช้าก็เพราะมันบาดเจ็บจากบาดแผลเก่า ร้องเสียงเศร้าเพราะมันพรากจากฝูงเป็นเวลานาน มันยังตระหนกตกใจอยู่ ซ้ำยังได้ยินเสียงเกาทัณฑ์อีก จึงบินขึ้นที่สูงอย่างสุดกำลัง เมื่อมันบินอย่างสุดกำลัง บาดแผลก็จะฉีกขาดมากขึ้น จึงได้ตกลงมาเช่นนี้ ”

            “惊弓之鸟”这个故事原义指被弓箭吓怕了的鸟,比喻受过惊吓或打击的人,遇到类似的情况,就会惊慌、害怕。

      “Jīng gōng zhī niǎo” zhège gùshì yuán yì zhǐ bèi gōngjiàn xià pàle de niǎo, bǐyù shòuguò jīngxià huò dǎjí de rén, yù dào lèisì de qíng kuàng, jiù huì jīng huāng, hàipà.

            นิทานเรื่อง “นกตื่นธนู/วิหคตื่นคันศร” เดิมหมายถึง นกกลัวธนู ต่อมาใช้เปรียบเทียบว่า ผู้ที่เคยตกใจหรือผ่านเหตุการณ์ร้ายมาก่อน เมื่อพบกับเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่ใกล้เคียงกันก็จะรู้สึกตื่นตระหนก หวาดกลัว

ขอบคุณข้อมูลจาก อ้างอิง 惊弓之鸟

商务国际辞书。《学生多功能成语词典》。北京:商务印书馆国际有限公司,2017.

คลิกอ่านบทความอื่นๆ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Facebook Messenger
error: ไม่สามารถคัดลอกได้ !!