โอวาท 3

โอวาท 3

โอวาท 3 ได้แก่

  1. การไม่ทำบาปทั้งปวง(诸恶莫作)
  2. การทำกุศลให้ถึงพร้อม (众善奉行)
  3. การทำจิตให้ผ่องใส (自净其意)
    ทั้งสามสิ่งนี้ถือเป็น “หัวใจหลักของพระพุทธศาสนา” ซึ่งปรากฏอยู่ในบทสวดโอวาทปาฏิโมกข์ว่า

“สัพพะปาปัสสะ อะกะระณัง, การไม่ทำบาปทั้งปวง
กุสะลัสสูปะสัมปะทา, การทำกุศลให้ถึงพร้อม,
สะจิตตะปะริ โยทะปะนัง, การชำระจิตของตนให้ขาวรอบ,
เอตัง พุทธานะสาสะนัง, ธรรม ๓ อย่างนี้ เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย”

ขณะเดียวกันทางประเทศจีนในนิกายมหายานก็ปรากฏคัมภีร์《七佛通偈》ซึ่งตรงกับบทสวดโอวาทปาฏิโมกข์ในเนื้อความว่า 诸恶莫作,众善奉行,自净其意,是诸佛教。

ดังนั้น เมื่อมีคนถามว่าพระพุทธศาสนาสอนเราอะไรบ้าง 3 ข้อข้างบนก็คือคำตอบง่ายๆ ที่เราควรตอบไปก่อนครับ
████████📌คำศัพท์📌███████
【诸】zhū (จู) ทั้งหลาย ทั้งปวง
【恶】è (เอ้อ) ชั่ว เลว
【莫】mò (ม่อ) ไม่ อย่า
【作】zuò (จั้ว) ทำ
【众】zhòng (จ้ง) มากมาย จำนวนมาก
【善】shàn (ซ่าน) กุศล คุณงามความดี ความดี
【奉行】fèng xíng (เฟิ่ง สิง) ปฏิบัติ(ดำเนิน)
【诸佛】zhū fó (จู ฝอ) พระพุทธเจ้าทั้งหลาย

ข้อมูลอ้างอิง

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%8C

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Facebook Messenger
error: ไม่สามารถคัดลอกได้ !!