ส่วนประกอบของอักษรจีน 偏旁部首

ส่วนประกอบของอักษรจีน 偏旁部首

ส่วนประกอบของอักษรจีน 偏旁部首 Radicals

        ส่วนประกอบของอักษรจีน ภาษาจีนเรียกว่า 偏旁 (piān páng ส่วนประกอบของอักษร/อักษรข้าง) เมื่อจำแนกอักษรที่มีส่วนประกอบเหมือนกันนี้ เรียกว่า 部首 (bù shǒu หมวดคำ/หมวดนำ)

       偏旁是合体字的构字部件。古代人把左右结构的合体字的左方称为“偏”,右方称为“旁”,如今合体字各部位的部件统称为偏旁。

       อักษรข้างเป็นโครงสร้างอักษรแบบอักษรผสม คนโบราณเรียกอักษรแบบผสมด้านซ้ายว่า “偏” และเรียกด้านขวาว่า “旁”  ปัจจุบันได้เรียกส่วนประกอบอักษรจีนแบบอักษรผสมอย่างรวมๆว่า 偏旁

       汉字绝大部分是形声字,由形旁和声旁组成,所以,“偏旁”,主要包含形旁和声旁两类。如“语”字,由“言”和“吾”两个偏旁组成;“盆”字由“分”和“皿字底”两个偏旁组成;“问”字由“门字框”和“口”两个偏旁组成。

       ส่วนใหญ่อักษรจีนที่มีอยู่จะเป็นอักษรรูปแบบรูปและเสียงประสาน กล่าวคือเกิดจากส่วนประกอบที่เป็นรูปและส่วนประกอบที่เป็นเสียงรวมกันขึ้นมา ดังนั้น  偏旁 จึงประกอบด้วยส่วนประกอบรูปและส่วนประกอบเสียงสองประเภท เช่น 

   อักษร 语 (語) เกิดจากอักษร 言 และอักษร 吾 รวมกัน

   อักษร 盆  เกิดจากอักษร 分 และอักษร 皿 รวมกัน

   อักษร 问  เกิดจากอักษร 门 และอักษร 口 รวมกัน

ชื่อของส่วนประกอบอักษรจีน/อักษรข้าง

ส่วนประกอบของอักษรจีน ที่ใช้บ่อย

两点水:次、冷、准。

秃宝盖:写、军、冠。

言字旁:计、论、识。

偏厂:厅、历、厚。

三匡栏:区、匠、匣。

立刀旁:列、别、剑。

同字匡:冈、网、周。

单人旁:仁、位、你。

包字头:勺、勾、旬

私字:允、去、矣

建之旁:廷、延、建

单耳刀:卫、印、却。

左耳旁:防、阻、院。

右耳旁:邦、那、郊。

三点水:江、汪、活。

将字旁儿:壮、状、将。

竖心旁:怀、快、性。

宝盖头:宇、定、宾。

广 广字旁:庄、店、席。

走之旁:过、还、送。

提土旁:地、场、城。

草字头:艾、花、英。

弄字底:开、弁、异。

尤字旁:尤、龙、尥。

提手旁:扛、担、摘。

国字匡:因、园、图。

双人旁:行、征、徒。

三撇:形、参、须。

折文:冬、处、夏。

反犬旁:狂、独、狠。

食字旁:饮、饲、饰。

子字旁:孔、孙、孩。

绞丝旁:红、约、纯。

三拐顶:甾、邕、巢。

四点底:杰、点、热。

火字旁:灯、灿、烛。

示字旁:礼、社、祖。

斜玉旁:玩、珍、班。

木字旁:朴、杜、栋。

牛字旁:牡、物、牲。

反文旁:收、政、教。

病字旁:症、疼、痕。

衣字旁:初、袖、被。

四字头:罗、罢、罪。

衣字旁:初、袖、被。

四字头:罗、罢、罪。

皿字底:盂、益、盔。

金字旁:钢、钦、铃。

禾木旁:和、秋、种。

登字头:癸、登、凳。

米字旁:粉、料、粮。

虎字顶:虏、虑、虚。

竹字头:笑、笔、笛。

足字旁:跑、跳、跃。

车字旁:斩、转、轮。

皿字底:盂、益、盔。

金字旁:钢、钦、铃。

禾木旁:和、秋、种。

登字头:癸、登、凳。

米字旁:粉、料、粮。

虎字顶:虏、虑、虚。

竹字头:笑、笔、笛。

足字旁:跑、跳、跃。

车字旁:斩、转、轮。

目字旁:眼、睛、眈。

แปลและเรียบเรียงโดย ณรงค์ชัย  จันทร์ปัญญา (ส.ค. 2564)

ที่มาข้อมูล https://www.suixinxuehanyu.com/item

ตัวอย่างเกียรติบัตร จากแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง อักษรข้างและส่วนประกอบอักษรจีน

3 thoughts on “ส่วนประกอบของอักษรจีน 偏旁部首

  1. 中国古代人为了方便认出字,他们就用偏旁部首来分类。偏旁主要包含形旁和声旁两类,是不可缺少的偏旁组成。

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Facebook Messenger
error: ไม่สามารถคัดลอกได้ !!