ภูมิศาสตร์ประเทศจีนโดยสังเขป 中国地理概况

ภูมิศาสตร์ประเทศจีนโดยสังเขป 中国地理概况

ภูมิศาสตร์ประเทศจีน โดยสังเขป 中国地理概况

ภูมิศาสตร์ประเทศจีน หมายถึง การศึกษาเกี่ยวกับพื้นดิน ภูมิประเทศ ประชากร และปรากฏการณ์บนโลก ดังนั้น ภูมิศาสตร์ประเทศจีน จึงหมายถึงการศึกษาเกี่ยวกับ พื้นดิน ภูมิประเทศ ประชากรและปรากฏการณ์ต่างๆเกี่ยวกับประเทศจีน

ชื่อเต็ม(全称) สาธารณรัฐประชาชนจีน中华人民共和国

ชื่อย่อ (简称) ประเทศจีน 中国

ตำแหน่งที่ตั้ง (位于)   ทิศตะวันออกของทวีปเอเชียและทิศตะวันตกของฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก 亚洲东部与太平洋西岸

พื้นที่(国土面积)    ประมาณ  9.6 ล้านตารางกิโลเมตร 约 960 万平方千米

เมืองหลวง (首都)  กรุงปักกิ่ง 北京市

ภาษาราชการ (官方语言)  ภาษาจีนกลาง (แมนดาริน) 普通话

ประมุขประเทศ (国家领袖)  ประธานาธิบดี 国家主席

สกุลเงิน (货币) เหรินหมินปี้ RMB 人民币

วันชาติ (国庆日) 1 ตุลาคม 10月1日

ประเทศมีอาณาเขต  ติดต่อ 14  ประเทศ

การแบ่งเขตการปกครอง  中国的行政区划

中国共有23 个省、5 个自治区、4 个直辖市和 2 个特别 行政区。ประเทศจีนแบ่งการปกครองออกเป็น 23 มณฑล (รวมไต้หวัน) 5 เขตการปกครองตนเอง 4 เขตปกครองส่วนกลางและ 2 เขตบริหารพิเศษดังนี้ 

มณฑล (省)

1. อานฮุย (安徽) 2. ฝูเจี้ยน、ฮกเกี้ยน (福建)
3. กานซู่ (甘肃) 4. กวางตุ้ง (广东)
5. กุ้ยโจว (贵州) 6. ไหหลำ (海南)
7. เหอเป่ย (河北) 8. เฮยหลงเจียง (黑龙江)
9. เหอหนาน (河南) 10. หูเป่ย (湖北)
11. หูหนาน (湖南) 12.เจียงซู (江苏)
13. เจียงซี (江西) 14. จี๋หลิน (吉林)
15. เหลียวหนิง (辽宁) 16. ชิงไห่ (青海)
17. ส่านซี (陕西) 18. ซานตง (山东)
19. ซานซี (山西) 20. เจ้อเจียง (浙江)
21. ไต้หวัน (台湾) 22. ยูนนาน (云南)
23.เสฉวน (四川)

เขตปกครองตนเอง (自治区)

1. กว่างซีจ้วง (广西壮族) 2. มองโกเลียใน (内蒙古)
3. หนิงเซี่ยหุย (宁夏回族) 4. ซินเจียงอุยกูร์ (新疆维吾尔族)
5.ทิเบต (西藏)

เขตปกครองส่วนกลาง (直辖市)

ปักกิ่ง (北京) ฉงชิ่ง (重庆)
เซี่ยงไฮ้ (上海) เทียนจิน (天津)

เขตบริหารพิเศษ (特别行政区)

ฮ่องกง (香港特別行政区)

มาเก๊า (澳門特別行政区)

ประชากรชาวจีนและชนเผ่า 中国的人口和民族

中国是世界上人口最多的国家。根据 2010 年第六次人口普查, 中国总人口为 13.7 亿(包括大陆 及港澳台地区),占世界人口的 1/5 以上。

ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก จากการสำรวจสำมะโนประชากรครั้งที่ 6 เมื่อปี ค.ศ. 2010 ของจีน มีประชากรทั้งประเทศประมาณ 1,370 ล้านคน ซึ่งนับว่าเป็นจำนวนกว่า 1  ใน 5 ของประชากรทั้งโลก

中国有56个民族,其中,汉族人口最多,约占全国人口总数 的 92%;另外 55 个民族人口较少,约占全国人口总数的 8%, 称为少数民族。

ประเทศจีนประกอบด้วย 56 ชนเผ่า ในจำนวนนั้นมีประชากรชาวฮั่นมากที่สุด คือ มีจำนวนประชากรกว่าร้อยละ 92 และชนเผ่าอื่นๆอีกประมาณร้อยละ 8 ซึ่งเรียกประชากรกลุ่มหลังทั้ง 55 ชนเผ่านี้ว่า “ชนกลุ่มน้อย 少数民族

ลักษณะภูมิประเทศจีน 中国的地形

在中国的地形,总体上山地多平地少,山地约全国陆地面积的2/3以上。平地不足1/3。从地理分布上看,中国地势西高东低,呈三级阶梯状分布。

ลักษณะภูมิประเทศของจีน โดยภาพรวมคือมีภูเขามากและที่ราบน้อย โดยมีเนื้อที่เขตภูเขาประมาณ 2 ใน 3 ขึ้นไป ของเนื้อที่แผ่นดินทั้งหมดของจีน ส่วนเขตที่ราบมีไม่ถึง 1 ใน 3 และการแพร่กระจายทางภูมิศาสตร์ ลักษณะทางภูมิประเทศจีน คือ ทางทิศตะวันตกสูงและทางทิศตะวันออกต่ำ ประกอบกันเป็นขั้นบันได 3 ขั้น

สี่ที่ราบสูงใหญ่ของจีน 中国四大高原

1. 青藏高原(Qīng zàng gāo yuán),号称 “世界屋脊(shì jiè wū jǐ)”

    ที่ราบสูงชิงไห่-ธิเบต ถูกนานนามว่า “หลังคาโลก

2. 云贵高原  Yún guì gāo yuán  ที่ราบสูงหยุนหนาน-กุ้ยโจว

3.内蒙古高原  Nèi méng gǔ gāo yuán  ที่ราบสูงมองโกเลียใน

4.黄土高原 Huáng tǔ gāo yuán  ที่ราบสูงดินเหลือง

สามที่ราบใหญ่ของจีน 中国三大平原

1. 东北平原  Dōng běi píng yuán  ที่ราบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2.华北平原  Huá běi píng yuán ที่ราบภาคจีนเหนือ

3. 长江中下游平原  Cháng jiāng zhōng xià yóu píng yuán ที่ราบลุ่มแม่น้ำแยงซีเกียงตอนกลางและตอนปลาย

สี่แอ่งแผ่นดินใหญ่ของจีน 中国四大盆地

1. 塔里木盆地  Tǎ lǐ mù pěn dì  แอ่งแผ่นดินทาริม

2.准噶尔盆地 Zhǔn gé’ ěr pén dì แอ่งแผ่นดินจุงการ์

3.柴达木盆地 Chái dá mù péndì แอ่งแผ่นดินไชดาม

4.四川盆地 Sì chuān pén dì แอ่งแผ่นดินเสฉวน

สามเขตเนินเขาเตี้ยหลักของประเทศจีน 中国三大丘陵

1.辽东丘陵  Liáo dōng qiū líng ที่ราบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2.山东丘陵 Shān dōng qiū líng ที่ราบภาคจีนเหนือ

3.东南丘陵  Dōng nán qiū líng ที่ราบลุ่มแม่น้ำแยงซีเกียงตอนกลางและตอนปลาย

แม่น้ำและทะเลสาบของประเทศจีน 中国的河流和湖泊 

💧长江 (Cháng jiāng) แม่น้ำฉางเจียง/แยงซีเกียง

      中国第一大河,世界第三长河,全长6,300千多米。

      เป็นแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดของจีน และยาวเป็นอันดับ 3  ของโลก มีความยาวกว่า 6,300 กว่ากิโลเมตร

💧黄河 (Huáng hé)  แม่น้ำหวงเหอ/ฮวงโห

     中国第二长河,全长5,400千多米。被称 “母亲河”

      แม่น้ำยาวอันดับ 2 ของจีน มีความยาวกว่า 5,400 กว่ากิโลเมตร และชาวจีนเรียกว่า “แม่น้ำมารดา”

💧京杭大运河 (Jīng háng dà yùn hé) คลองขุดจิง-หาง

       世界上开凿最早、里程最长工程最大的人工运河。

       เป็นคลองขุดที่เก่าแก่ที่สุดกับยาวที่สุดในโลกและเป็นงานโยธาที่ใหญ่ที่สุดในโลก

💧青海湖  (Qīng hǎi hú) ทะเลสาบชิงไห่

       中国最大的咸水湖。เป็นที่เลสาบน้ำเค็มที่ใหญ่ที่สุดของจีน

💧鄱阳湖 (Pó yáng hú) ทะเลสาบผอหยาง

        中国最大的淡水湖。 เป็นที่เลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของจีน

เกียรติบัตร ที่ระลึกหลังทำแบบทดสอบออนไลน์ผ่านเกณฑ์กำหนด

เรียบเรียงโดย

ณรงค์ชัย จันทร์ปัญญา (ส.ค.64) 

เอกสารอ้างอิง 参考

ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์แมนดารินเอดูเคชั่น. คู่มือการเรียนการสอนภาษาจีน ฉบับปรับปรุง. พิมพ์ครั้งที่ 2.กรุงเทพฯ : แมนดาริน, 2558.

焦华富.《中国地理常识》.西安: 陕西师范大学出版总社有限公司 , 2015.

中国地理 ค้นหาได้จาก https://www.suixinxuehanyu.com/65mc

ภูมิศาสตร์ประเทศจีน ค้นหาได้จาก https://www.suixinxuehanyu.com/ko68

4 thoughts on “ภูมิศาสตร์ประเทศจีนโดยสังเขป 中国地理概况

 1. 中国位于亚洲东部与太平洋西岸,国土面积960万平方千米。
  是世界上最多人口国家之一。
  中国共有23个省,5个自治区,4个直辖市和2个特别行政区。
  首都:北京
  官方语言:普通话
  货币:人名币

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Facebook Messenger
error: ไม่สามารถคัดลอกได้ !!