ส่วนประกอบของประโยค 句子成分

ส่วนประกอบของประโยค 句子成分

ส่วนประกอบประโยคในภาษาจีน (汉语中的句子成分)

ส่วนประกอบประโยคในภาษาจีน มี 6 ส่วน คือ

 1. บทประธาน (主语, zhǔyǔ)
 2. บทกริยา (谓语, wèiyǔ)
 3. บทกรรม (宾语, bīnyǔ)
 4. บทขยายกริยา (状语, zhuàngyǔ)
 5. บทขยายนาม (定语, dìngyǔ)
 6. บทเสริม (补语, bǔyǔ)

 1. 主语 zhǔyǔ (จู๋ อวี่)บทประธาน คือ ส่วนที่ทำหน้าที่กำหนดบทกริยาให้แสดงอาการหรือสภาวะตามที่ต้องการ มีคำและวลีหลายชนิดทำหน้าที่บทประธานได้ เช่น

苹果很好吃。 (คำนาม)
píngguǒ hěn hǎo chī แอปเปิลอร่อยมาก

不是我的书。 (คำสรรพนาม)
zhè búshì wǒ de shū นี่ไม่ใช่หนังสือของฉัน

是我的初恋。 (คำสรรพนาม)
shì wǒ de chūliàn คุณคือรักแรกของฉัน

 1. 谓语 wèiyǔ (เว่ย อวี่) บทกริยา คือ ส่วนที่แสดงอาการหรือแสดงสภาวะของบทประธานโดยบอกให้ทราบว่าบทประธานคืออะไร ทำอะไร เป็นอย่างไร

面包。 (คำกริยา)
chī miàn bāo เขาทานขนมปัง

你的汉语很流利。 (คำคุณศัพท์)
nǐ de yīngyǔ hěn liú lì ภาษาอังกฤษของคุณคล่องมาก

明天星期五。 (คำนาม)
míngtiān xīngqī wǔ พรุ่งนี้วันศุกร์

女儿九岁了。 (คำบอกจำนวน)
nǚ ér jiǔ suì le ลูกสาวเก้าขวบแล้ว

 1. 宾语 bīnyǔ (ปิน อวี่)บทกรรม คือ ส่วนที่ทำหน้าที่เป็นเป้าหมายขอกิริยาอาการโดยจะอยู่หลังคำกริยาที่ทำหน้าที่เป็นกริยา นั่นหมายความว่า ถ้าคำชนิดอื่นที่ไม่ใช่คำกริยาทำหน้าที่เป็นบทกริยาจะไม่มีกรรมนั่นเอง

我喜欢吃面条。 (คำนาม)
wǒ xǐhuan chī miàntiáo ฉันชอบกินก๋วยเตี๋ยว

我觉得好像见过。 (คำสรรพนาม)
wǒ juéde hǎoxiàng jiànguo ฉันรู้สึกว่าเคยเห็นคุณ

弟弟喜欢打游戏。 (คำกริยา)
dìdi xǐhuan dǎ yóuxì น้องชายชอบเล่นเกม

 1. 状语 zhuàngyǔ (จ้วง อวี่)บทขยายกริยา คือ เป็นส่วนที่ใช้ขยายบทกริยาซึ่งคำกริยาวิเศษณ์ คำคุณศัพท์ คำนาม(ที่แสดงเวลาหรือสถานที่) บุพบทวลีสามารถทำหน้าที่เป็นบทขยายบทกริยาได้

哥哥今年毕业。 (คำนาม)
gēge jīnnián bìyè พี่ชายจบการศึกษาปีนี้

最近经常下雨。 (คำกริยาวิเศษณ์)
zuìjìn jīngcháng xiàyǔ ช่วงนี้ฝนตกบ่อยๆ

他高兴说。 (คำคุณศัพท์ใช้ 地 เชื่อม)
tā gāoxìng de shuō เขาพูดอย่างดีใจ

 1. 定语 dìngyǔ (ติ้ง อวี่) บทขยายนาม คือ เป็นส่วนที่ใช้ขยายบทประธานหรือบทกรรม

张老师是中文老师。 (คำนาม)
zhānglǎoshī shì zhōngwén lǎoshī ครูจางเป็นครูสอนภาษาจีน

的妹妹很可爱。 (คำสรรพนาม)
de mèimei hěn kě’ài น้องสาวของเขาน่ารักมาก

说话的人是谁? (คำกริยา)
shuōhuà de rén shì shéi คนที่พูดคือใคร

她是个漂亮的女孩。 (คำคุณศัพท์)
tā shì gè piàoliang de nǚhái เธอเป็นเด็กหญิงที่สวยคนหนึ่ง

 1. 补语  bǔyǔ (ปู๋ อวี่) บทเสริม คือ เป็นส่วนที่อยู่หลังบทกริยา(ซึ่งเป็นคำกริยาหรือคำคุณศัพท์เท่านั้น)ทำหน้าที่เสริมการอธิบายบทกริยาเพิ่มเติมเกี่ยวกับจำนวน ระดับความเข้มข้น ความเป็นได้ ทิศทาง เป็นต้น

6.1 คำเสริมบอกผล (结果补语)
你来了。nǐ lái wǎn le คุณมาสายแล้ว

我看你了。 wǒ kàn dào nǐ le ฉันมองเห็นคุณแล้ว

6.2 คำเสริมบอกระดับความเข้มข้น (程度补语)
你走得太慢了
nǐ zǒu de tàimàn le เธอเดินช้าเกินไปแล้ว
她漂亮极了
tā piàoliang jí le หล่อนสวยมากๆเลย

6.3 คำเสริมบอกทิศทางการเคลื่อนไหว (趋向补语)
我们回家吧。
wǒ men huí jiāba พวกเรากลับไปที่บ้านเถอะ
猫爬树了。
māo pá shàng shù le แมวปีนขึ้นต้นไม้แล้ว

6.4 คำเสริมบอกความเป็นไปได้ (可能补语)
菜这么多,我吃不了
cài zhè meduō, wǒ chī bù liáo อาหารเยอะขนาดนี้ ฉันทานไม่ไหว
太累了,走不动了
tài lèi le,wǒ zǒu búdòng le เหนื่อยเกินไป เดินไม่ไหวแล้ว

6.5 คำเสริมบอกปริมาณ/จำนวน (数量补语)
我来泰国十年了。
wǒ zài tài guó shínián le ฉันมาประเทศไทยสิบปีแล้ว

我去过两次上海。
wǒ qùguo liǎngcì shànghǎi ฉันเคยไปเซี่ยงไฮ้สองครั้ง

6.6 คำเสริมกริยา/บอกสภาพ อาการ(状态补语/情态补语)
跑得满头大汗
pǎo de mǎn tóu dà hàn วิ่งจนเหงื่อไหลไคลย้อย
我每天起得很早
wǒ měi tiān qǐ de hěn zǎo ฉันตื่นแต่เช้าทุกวัน

6.7 คำเสริมประเภทบุพบทวลี (介词短语补语)
于1997年
shēng yú 1997 nián เกิดเมื่อปี ค.ศ. 1997

在门口
zhàn zài mén kǒu ยืนที่หน้าประตู


เอกสารอ้างอิง 参考

ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์แมนดารินเอ็ดดูเคชั่น. คู่มือการเรียนการสอนภาษาจีนฉบับปรับปรุง. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : แมนดาริน. 2558
นพดล นันทสุขเกษม. พิชิตข้อสอบภาษาจีน ฉบับไวยากรณ์. สมุทรสาคร : ปสันน์ บุ๊ค. 2555
เหยิน จิ่งเหวิน. ไวยากรณ์จีน ฉบับเปรียบเทียบ. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : อมรินทร์. 2555

句子成分 ค้นหาได้จาก https://www.suixinxuehanyu.com/hkew

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Facebook Messenger
error: ไม่สามารถคัดลอกได้ !!