ความแตกต่างของการใช้ “会” “能” “可以”

ความแตกต่างของการใช้ “会” “能” “可以”

ความแตกต่างของการใช้“会”“能”“可以” “会”“能”“可以”的区别

1.能 néng สามารถ ได้
1) มีทักษะหรือความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่ง (ใช้ 会 และ 可以 แทนได้)
现在我说汉语了。
xiànzài wǒ néng shuō hàn yù le
ตอนนี้ฉันพูดภาษาจีนได้แล้ว


2) ฟื้นฟูความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือประสิทธิภาพระดับใดระดับหนึ่ง (ใช้可以 แทนได้)
腿已经治好了,现在走了。 tuǐ yǐ jīng zhì hǎo le, xiàn zài néng zǒu le.
เท้ารักษาหายดีแล้ว ตอนนี้สามารถเดินได้แล้ว


3)เก่งหรือถนัดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ต้องมีคำกริยาวิเศษณ์ซึ่งแสดงระดับความเข้มข้นอยู่ข้างหน้าเสมอ เช่น 很、非常、最、真 ฯลฯ (ใช้ 会แทนได้)
说,半个小时了都还没停过。
nǐ zhēn néng shuō,bàn gè xiǎo shí le dōu hái méi tíng guo.
เธอพูดได้เก่งจริงๆ ครึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่หยุดเลย


4)ใช้ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง (ใช้ 会แทนได้)
这张桌子放很多东西。
zhè zhāng zhuōzi néng fàng hěn duō dōngxi.
โต๊ะตัวนี้สามารถวางของได้มากมาย


5)คาดเดาในความเป็นไปได้ (ใช้ 会แทนได้)
这件事我都已经说过了,他不知道吗?
zhè jiàn shì wǒ dōu yǐ jīng shuō guo le, tā néng bù zhī dào ma?
เรื่องนี้ฉันพูดไปแล้ว เขาจะไม่รู้ได้อย่างไร


6)ปัจจัยภายนอกหรือสภาพแวดล้อมอำนวยหรืออนุญาต (ใช้可以 แทนได้)
这里是公共场所,不吸烟。
zhè lǐ shì gōnggòng cháng suǒ,bù néng xī yān.
ที่นี่เป็นสถานที่สาธารณะ สูบบุหรี่ไม่ได้

2.会 huì (ทำ…)เป็น (เป็นไปได้)จะ…
1) มีทักษะหรือความสามารถที่เกิดจากการเรียนรู้
打羽毛球,但不打篮球。
huì dǎ yǔ máo qiú, dàn bú huì dǎ lán qiú.
ฉันเล่นแบดมินตันเป็น แต่เล่นบาสเกตบอลไม่เป็น


2) เรียนรู้ทักษะและความสามารถเป็นครั้งแรก
我的中国朋友已经吃泰国菜了。
wǒ de zhōngguó péngyǒu huì chī tàiguó cài le.
เพื่อนคนจีนของฉันทานอาหารไทยเป็นแล้ว


3) มีความเป็นไปได้ ในกรณีนี้ 会 มักจะใช้ควบคู่กับ 的 (ไม่ใช้ 的 ก็ถูกเหมือนกัน) เพื่อเป็นการยืนยัน แปลว่า (เป็นไปได้) จะ….
这个礼物妈妈喜欢的。
zhè ge lǐwù māma huì xǐhuan de.
ของขวัญชิ้นนี้คุณแม่จะต้องชอบแน่

我觉得今天下雨。
wǒ jué de jīntiān huì xià yǔ.
ฉันรู้สึกว่าวันนี้อาจจะฝนตก

3. 可以 kě yǐ สามารถ ได้
1) เหมือนข้อ 1,4 ของ 能 รูปปฏิเสธนิยมใช้ 不能
2) สภาพแวดล้อมหรือเหตุผลอนุญาตให้ทำ
我想请你帮个忙,可以吗?
wǒ xiǎng qǐng bāng gè máng,kěyǐ ma?
ผมอยากให้คุณช่วยหน่อยได้ไหม
开会已经结束了,你们可以回家了。
kāihuì yǐjīng jiéshù le,nǐmen kěyǐ huíjiā le.
การประชุมเสร็จสิ้นแล้ว พวกคุณสามารถกลับบ้านได้แล้ว


3) แสดงความหมายว่าคุ้มค่าที่จะทำ รูปปฏิเสธนิยมใช้ 不值得
那本书可以看看。
nà běn shū kěyǐ kànkan.
หนังสือเล่มนั้นพออ่านได้
那本书不值得看。
nà běn shū bù zhí dé kàn.
หนังสือเล่มนั้นไม่น่าอ่าน

เรียบเรียงโดย ณรงค์ชัย จันทร์ปัญญา

เอกสารอ้างอิง

เหยิน จิ่งเหวิน.ไวยากรณ์จีน ฉบับเปรียบเทียบ.พิมพ์ครั้งที่ 5.กรุงเทพฯ: อมรินทร์,2555.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Facebook Messenger
error: ไม่สามารถคัดลอกได้ !!