สรุปข้อมูลการสอบบรรจุครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาจีน สังกัด สพฐ. รอบทั่วไป ปี พ.ศ. 2567

สรุปข้อมูลการสอบบรรจุครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาจีน สังกัด สพฐ. รอบทั่วไป ปี พ.ศ. 2567

สรุปข้อมูลการสอบบรรจุครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาจีน รอบทั่วไป ปี พ.ศ. 2567 สังกัดสำนักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

หลังจากสำนักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยในสังกัด ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยสอบแข่งขัน ภาค ก ความรู้และความสามารถทั่วไป สอบแบบปรนัย (200 คะแนน) สอบในวันเสาร์ ที่ 22 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 รายวิชาหลักที่ต้องสอบคือ แบ่งออกเป็น

1.ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (100 คะแนน)
2.ทักษะภาษาอังกฤษ (50 คะแนน)
3.ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (50 คะแนน)

  ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ สอบแบบปรนัย (200 คะแนน) สอบในวันอาทิตย์ ที่ 23 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 รายวิชาหลักที่ต้องสอบคือ แบ่งออกเป็น
  1. มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน (75 คะแนน)
  2. มาตรฐานความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน (วิชาเอก) (100 คะแนน)
  3. ความรอบรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และแนวทางการปฏิรูปการศึกษา (25 คะแนน)
สำหรับข้อมูลการสอบบรรจุครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาจีน รอบทั่วไป ปี พ.ศ. 2567 สังกัดสำนักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สรุปข้อผู้สอบผ่านภาค ก และภาค ข และมีสิทธิสอบภาค ค ดังนี้ 

จำนวนผู้สมัครทั้งสิ้น 2,436 คน
จำนวนผู้เข้าสอบ 2,380 คน
จำนวนผู้สอบผ่านภาค ก และภาค ข 777 คน
คิดเป็นร้อยละ 32.66 ของผู้เข้าสอบ

สถิติเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผู้สอบได้มากที่สุด

อันดับ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
ผู้เข้าสอบ 178 คน สอบผ่าน 84 คน
คิดเป็นร้อยละ 47.2

อันดับ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม
ผู้เข้าสอบ 90 คน สอบผ่าน 39 คน
คิดเป็นร้อยละ 43.3

อันดับ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
ผู้เข้าสอบ 318 คน สอบผ่าน 129 คน
คิดเป็นร้อยละ 40.6

สถิติเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผู้สอบได้น้อยที่สุด (จากทั้งหมด 19 สพท.)

อันดับ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
ผู้เข้าสอบ 33 คน สอบผ่าน 4 คน
คิดเป็นร้อยละ 12.1

อันดับที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี
ผู้สอบ 102 คน สอบผ่าน 21 คน
คิดเป็นร้อยละ 20.6

อันดับที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี
ผู้สอบ 94 คน สอบผ่าน 23 คน
คิดเป็นร้อยละ 24.5

เมื่อเรียงลำดับจะได้เขตพื้นที่ที่มีร้อยละของผู้สอบได้มากที่สุดไปหาน้อยที่สุดตามจำนวนผู้เข้าสอบดังนี้
ลำดับที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
ลำดับที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม
ลำดับที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
ลำดับที่ 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม
ลำดับที่ 5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร
ลำดับที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น
ลำดับที่ 7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ลำดับที่ 8 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา
ลำดับที่ 9 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่
ลำดับที่ 10 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี
ลำดับที่ 11 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
ลำดับที่ 12 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ลำดับที่ 13 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ลำดับที่ 14 มีสองเขตพื้นที่ ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายกและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี
ลำดับที่ 15 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร
ลำดับที่ 16 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี
ลำดับที่ 17 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี
ลำดับที่ 18 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

ข้อมูลเพิ่มเติมจาก ข้อมูลการสอบบบรรจุครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาจีน สังกัด สพฐ. รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 (เพจ เรียนจีนตามใจ)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Facebook Messenger
error: ไม่สามารถคัดลอกได้ !!